Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. 2007

Norādītās cenas un darba laiks ir aptuveni, iespējamas nelielas izmaiņas

 .