Mugurkaula kakla daļas kustību apjoms

Norādītās cenas un darba laiks ir aptuveni, iespējamas nelielas izmaiņas

 .