Iekšējās kartības noteikumi 


Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, persona ar to apliecina, ka apņemas ievērot fitnesa zāles iekšējās kārtības noteikumus.

Jaunieši līdz 18 gadu vecumam drīkst apmeklēt nodarbības tikai ar likumiskā pārstāvja rakstisku atļauju.

Katrs apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli (ieteicams sākumā vērsties pie sava ģimenes ārsta pēc konsultācijas), funkcionālais speciālists veidos nodarbību programmu atbilstoši ārstu rekomendācijām unbalstoties uz atzītām medicīnas tehnoloģijām.

Laba prakse pirms vizītes pie fizioterapeita irkonsultēties pie augstākās kvalifikācijas speciālista: rehabilitologa, neirologa, ķirurga, traumatologa ortopēda, ģimenes ārsta, kardiologa, pulmonologa u.c., lai sadarbība būtu optimāla.

Fitnesa zāles un kabinetu zonā jāierodas ar tīriem maiņas apaviem. Sods par šo pārkāpumu 10 EUR. Trenažieru.zālē jāievēro higiēnas noteikumi, jātrenējas tikai sporta apģērbā, kaila ķermeņa saskarsmes vietās ar trenažieri trenažierim jāuzsedz dvielis.

Par ģērbtuves skapīšos atstatām vērtslietām, naudu, dokumentiem un citam mantām iestādes pārstāvji neatbild. 

Objektā tiek veikta videonovērošana.

Pirms beigt treniņu uz aerobās grupas ar elektrību darbināmā trenažiera (skrejceļa) un nokāpt no tā, trenažiera slīdlenti ir jāaptur, nospiežot pogu „Stop”.

Par inventāra bojāšanu un iekšējo kartības noteikumu neievērošanu iestājas materiālā atbildība.

Abonements ir personalizēts, to aizliegts nodod lietošanātrešajam personām. Apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks, vieta un abonementa derīguma termiņš.

Neizmantotie abonementi/apmeklējumi netiek pārcelti/pagarināti un/vai kompensēti slimības un/vai citu iemeslu dēļ.

FIZIOFIT SIA neuzņemas atbildību par apmeklētājiem radītājiem zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu iemesludēļ, kas radušies trenažieru zāles apmeklētāja nevērības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā.

Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana iestādes telpās un to lietošana iraizliegta. Nedrīkst apmeklēt nodarbības reibuma stāvoklī. Darbinieki tiesīgi atteikt pakalpojumus un pārtraukt nākotnes sadarbību (t.i. ielaist iestādes teritorijā).

Garderobes skapīša atslēgas pazaudēšanas gadījumā sods 5 EUR.

Iekšējās kartības noteikumi izvietoti FIZIOFIT SIA mājaslapā www.fiziofit.info.

Apmeklētāji tiek aicināti savus priekšlikumus un ieteikumus ierakstīt Atsauksmju un priekšlikumu grāmatā (prasīt administrācijai).

Norādītās cenas un darba laiks ir aptuveni, iespējamas nelielas izmaiņas

 .